Başvurular 1-15 Nisan 2020 tarihleri arasında Kültür Dairesi’ne yapılacak

14042018

Kültür Dairesi, “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında, 2020 yılında yapacağı mali yardımlar için, 1-15 Nisan 2020 tarihleri arasında başvuru kabul edecek. Tüzüğün amacında da belirtildiği üzere, mali yardımlar; güzel sanatlarla ilgili amatör derneklerin, Kıbrıs Türk halkının kültürel değerlerini yayıcı, özüne sadık kalarak geliştirici ve belgeleyici işlerin yerine getirilmesinde yapacakları veya yürütecekleri projeler ile üretime yönelik olarak geliştirecekleri proje, eğitsel yayın, eğitim çalışması ile kültürel ve sanatsal içerikli projelerinin desteklenmesini ve özendirilmesini amaçlıyor.

Yardım için ayrılan bütçe 900 bin Türk Lirası

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat’ın verdiği bilgiye göre, Kültür Dairesi tarafından Tüzük kapsamında yapılacak yardımlar için geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 900 bin Türk Lirası tutarında bir ödenek ayrıldı. Akpolat yardımların proje bazlı yapılacağını ve Tüzük kapsamında 13 kişiden oluşturulan komisyonun değerlendirmelerini projeler üzerinden yapacağını vurgulayarak, Tüzüğün her derneğe toplamda yapılabilecek en yüksek yardım miktarını 72 bin Türk Lirası ile sınırlandırdığını bildirdi.

Akpolat, bu yıl, derneklerin yurt içinde gerçekleştirecekleri projelerine öncelik verileceğinin altını çizerek, Tüzük çerçevesinde her dernekten iki farklı proje kabul edileceğini ancak derneklerin iki yurt dışı projesi ile başvuramayacaklarını belirtti. Akpolat başvuru yapacak olan derneklere çağrıda bulunarak, derneklerin projelerini sunarken Başvuru Rehberi’ne uymalarını ve hedeflerinin en yüksek katkı miktarını almak değil en iyi projeyi sunmak olması gerektiğini belirtti.

1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilmesi planlanan proje ve etkinlikler için başvuru yapılacak

23/2016 Dernekler Yasası altında faaliyetlerini yürütmekte olup, ilk tescil tarihinden itibaren 2 yılını doldurmuş olan ve Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü’nde tanımlanan dernekler, 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri ve/veya gerçekleştirmeyi planladıkları proje ve etkinlikler için başvurabilecekler.

Başvuru koşulları ile ilgili detayların, başvuru ile birlikte teslim edilmesi gerekli evraklar ile materyallerin listesi ve değerlendirme ölçütlerinin biraraya getirildiği Başvuru Rehberi, Kültür Dairesi’nin www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından ve Daire’den temin edilebiliyor. Katılım koşulları arasında, halk dansları konusunda proje sunacak derneklerin Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’na üye olması koşulu ile katılmayı planladıkları halk dansları festivallerine katılımın ücretli olmaması gerektiği de belirtiliyor.

Geçmiş proje ve evraklarını tamamlamayanlar başvuramayacak

Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamada, geçmiş projelerini ve evraklarını tamamlamayan derneklerin başvuruda bulunamayacağı ve bu Derneklerin geçmiş projelerini kapatmak için getirecekleri evrakların başvuru süreci içerisinde kabul edilmeyeceği bildirildi.

Başvuruların Kültür Dairesi tarafından hazırlanan Başvuru Rehberi’nde belirtildiği şekilde ve her iki tarih de dahil olmak üzere, 1 Nisan – 15 Nisan 2020 tarihlerinde mesai saatleri içerisinde; Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma günleri 09.00-15.30 saatleri arasında ve Perşembe günleri de 09.00-17.00 saatleri arasında Kültür Dairesi’nde kabul edileceği duyuruldu. Başvuru tarihleri öncesinde ve sonrasında, yapılacak hiçbir başvuru ve/veya eksik evrağın kabul edilmeyeceğinin de altı çizildi.

 

 

GSDYT – Başvuru Rehberi 2020  

GSDYT – Basvuru Formu  

GSDYT – Proje Kabul Formu 2020