KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KÜLTÜR DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kültür Dairesi sanatın, özgürce gelişebileceği ortamın yaratılması, sanatçıların korunması, desteklenmesi, özendirilmesi ve ödüllendirilmesini sağlamak amacıyla kurulmuş olup herkesin kültür yaşamında yerini alma, sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma, bu alanda araştırma yapma haklarının korunup geliştirilmesi için çalışır. Daire, özgün kültür değerlerimizin evrensel kültür içinde yerini alması için çalışmalar yapar, kültürümüzün ve kültür varlıklarınızın benimsenip korunması yozlaştırılmadan geliştirilmesi için çalışmalar ve düzenlemeler yapar. Kültür ve moral değerlerimizin canlandırılmasını, yaşatılmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan Kültür Dairesi, güzel sanatların çeşitli dallarında kurulan amatör ve yarı-amatör derneklerin çalışmalarına yardımcı olur ve destekler. Kültür ve sanatın gelişmesi, yaygınlaşması için güzel sanatların çeşitli dallarında özendirici çalışmalar, seminerler, festivaller ve benzeri etkinlikler düzenler. Kültür Dairesi yukarıda bazıları belirtilen kuruluş amaçları ve görevlerini yerine getirirken aşağıda listesi verilen formlardan yararlanır.