Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2017 gerçekleştiriliyor

19042017

Anlayış ve eğitim ayrımı gözetmeksizin; genç kuşak ressamların özendirilmesi, yeni değerlerin saptanması, bu alanda eser üreten genç sanatçıların çalışmalarının bir arada sergilenmesi ve başarılı olan ressamlarımızın ödüllendirilerek teşvik edilmesi amacıyla bu yıl 9. kez düzenlenecek olan Genç Sanatçılar Resim Yarışması 2017 gerçekleştirilecektir.

YARIŞMA ve SERGİ TAKVİMİ

Başvuru tarihi: 15 Nisan-15 Mayıs 2017 (her iki tarih dahil)

Sergileme Tarihi: 6- 16 Haziran 2017

 

KATILIM KOŞULLARI

*Yarışma, seçici kurul üyeleri ve üyelerin birinci derece yakınları dışında, 01 Ocak 1982–31 Aralık 2001 (her iki tarih dahil) tarihleri arasında doğan tüm KKTC vatandaşlarına açıktır.

*Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttir.

*Her sanatçı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve sergilenmemiş en az üç (3) en çok beş (5) eseri ile katılabilir.

*Yarışmaya verilecek eserlerin kısa kenarı 35 cm’den az; uzun kenarı 200 cm’den fazla olamaz.

*Son iki yıl içerisinde üretilmiş eserler yarışmaya katılabilir.

 

ESERLERİN TESLİMİ

*Eserler sergilemeye hazır ve sanatçısı tarafından imzalanmış olarak teslim edilmelidir.

*Eserin arka yüzüne yapıştırılacak etikete katılımcının adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, mobil ve sabit telefon numaraları, e-mail adresi; eserin ismi, tekniği, ölçüleri ve TL olarak fiyatı yazılacaktır.

*Katalog basımında kullanılmak üzere, sergiye başvuran her sanatçı, eserlerinin yüksek çözünürlükte (CMYK, 300 dpi-TIFF, JPG formatında, kısa kenar en az 15-cm), çekilmiş fotoğrafları (fotoğrafın altında eser adı ve ölçüleri belirtilmiş olacak)  ile tarih ve olay esasına dayanan ½ A4 sayfasını geçmeyen yıl esasına göre düzenlenmiş kısa özgeçmişinin kaydedildiği CD ile kimlik kartı fotokopisini, üzerinde adı ve soyadı yazılmış kapalı zarf içerisinde resimlerle birlikte teslim edecektir. Sözü edilen CD’nin getirilmemesi halinde eserler teslim alınmayacaktır.

*Teslim edilen eserler üzerinde sonradan düzeltme yapılamaz.

 

SON KATILIM TARİHİ:

*Eserler, en geç 15 Mayıs 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar alındı belgesi karşılığında Kültür Dairesi Müdürlüğüne bağlı Atatürk Kültür Merkezi’ne (Lefkoşa) teslim edilmelidir.

 

SEÇİCİ KURUL

* Yarışmanın 3 (üç) kişilik Seçici Kurulu; Kültür Dairesi Mürlüğü tarafından oluşturulur.

*Seçici kurulun toplanabilmesi için gerekli çoğunluk 2 (iki)’dir. Ancak zorunlu

hallerde kurulda değişiklik yapılabilir.

 

DEĞERLENDİRME

*Etkinliğe gönderilecek eserler, seçici kurulun saptayacağı yöntem ile değerlendirilecektir.

*Seçici Kurul üyeleri tarafından sergilenmeye değer bulunan eserler içerisinden üç (3) esere derecelendirme yapılmaksızın “Başarı Ödülüve bir (1) esere de “Mansiyon” verilecektir.  Ancak bir sanatçının eserinin başarı ödülüne aday olabilmesi için o sanatçının en az 2 eserinin sergileme almış olması gerekir.

*Seçici Kurul, uygun gördüğü takdirde bir esere “Juri Özel Ödülü” verecektir.  “Mansiyon” ve “Juri Özel Ödülü” verilmesinde sanatçının en az iki eserinin sergilenmesi şartı aranmayacaktır.

*Seçici kurul ödüllerin tümünü veya bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.

*Seçici kurul, değerlendirme sonucunu iki nüshadan oluşan “Değerlendirme Tutanağı” ile saptar ve imzalar.

 

ÖDÜLLER

*Derece sıralaması yapılmadan her biri 2,000 TL olmak üzere toplam üç (3) adet BAŞARI ÖDÜLÜ ve plaket verilecektir.

*Seçici Kurul bir (1) esere de 750 TL olmak üzere MANSİYON ve plaket verecektir.

*Seçici Kurul üyeleri tarafından uygun görülmesi halinde belirlenecek bir eserin sahibine de teşvik amaçlı JURİ ÖZEL ÖDÜLÜ plaketi verilecektir.

 

SERGİLEME VE ESERLERİN İADESİ

*Eserlerin iadesi serginin kapanış tarihinden başlayarak bir ay süre ile Kültür Dairesi Müdürlüğüne bağlı Atatürk Kültür Merkezi’nden yapılacaktır.  Bu süre içinde geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabilecekleri hasardan Kültür Dairesi Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.

*Seçici kurulun sergilemeye uygun bulduğu eserler, sergi bitiminden önce geri verilmeyecektir.

 

DİĞER

*Başarı ödülüne değer görülen eserler Kültür Dairesi Müdürlüğüne bırakılacaktır. Bakanlık, eser sahibinin ismini belirtmek kaydı ile bu eserleri ticari amaç dışında kullanmakta özgürdür.

*Başarı ödülüne değer görülen eserlerin telif hakkı eser sahibine aittir.

*Kültür Dairesi Müdürlüğü, eserlerin korunması için gerekli önlemleri alacaktır. Eserlerin teslim alınışından eser sahibine iade edilişine kadar geçen sürede görebileceği zararlar, Kültür Dairesi Müdürlüğü tarafından oluşturulacak bir kurulun saptayacağı bedel üzerinden ödenecektir.

* Belirlenecek seçici kurul üyeleri daha sonra basın yoluyla duyurulacaktır.

*Şartnamede belirtilmeyen hususlar veya herhangi bir tereddüt halinde Kültür Dairesi Müdürlüğünün kararları geçerlidir.

*Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.