Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü yenilendi

20062017

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin güzel sanatlarla ilgili derneklere yapacağı mali yardımları düzenleyen “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü”

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Bakanlar Kurulu’nun H(K-1)1957-2017 sayılı ve 10 Temmuz 2017 tarihli kararı ile yenilenen Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü, Kültür Dairesi’nin www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından temin edilebiliyor.