Kültür Dairesi 1 Nisan Pazartesi günü güzel sanatlarla ilgili derneklerden başvuru kabul etmeye başlıyor

20022019+KulturDuyuru
  • Mali yardımlar için başvurular 1-15 Nisan 2019 tarihleri arasında Kültür Dairesi’ne yapılacak

Kültür Dairesi, “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında, 2019 yılında yapacağı mali yardımlar için, 1-15 Nisan 2019 tarihleri arasında, kültür ve sanatı amaç edinmiş derneklerden başvuru kabul edecek.

Tüzüğün amacında da belirtildiği üzere mali yardımlar, güzel sanatlarla ilgili amatör derneklerin, Kıbrıs Türk halkının kültürel değerlerini yayıcı, özüne sadık kalarak geliştirici ve belgeleyici işleri yerine getirmek hedefiyle hazırlayacakları projeleri kapsayacak. Kültür Dairesi, yapacağı mali yardımlarla, kültür ve sanatı amaç edinmiş derneklerin yapacakları veya yürütecekleri projeler ile, üretime yönelik olarak geliştirecekleri; proje, eğitsel yayın, eğitim çalışması, kültürel ve sanatsal içerikli projeleri destekleyip özendirmeyi amaçlıyor.

Proje bazlı yapılacak yardımlar için, Tüzük çerçevesinde ve bütçe ödeneği doğrultusunda, her derneğe toplamda yapılabilecek en yüksek yardım miktarı 72 bin TL ile sınırlandırılıyor.

1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilmesi planlanan proje ve etkinlikler için başvuru kabul edilecek

Kültür ve sanatı amaç edinen, Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü’nde yer alan dernek tanımına uyan her dernekten, birbirinden farklı olmak şartıyla en fazla iki proje kabul edilebiliyor. 23/2016 Dernekler Yasası altında faaliyetlerini yürütmekte olan ve ilk tescil tarihinden itibaren 2 yılını dolduran dernekler, 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri ve/veya gerçekleştirmeyi planladıkları proje ve etkinlikler için başvurabilecekler.

Başvurular, güncellenen başvuru formları ile yapılacak…

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında, 1-15 Nisan 2019 tarihleri arasında Kültür Dairesi’ne yapılacak başvurular, 2019 yılı için yeniden düzenlenen ve Daire’nin web sayfasında paylaşılan başvuru formları ve gerekli evraklar ile birlikte kabul edilecek.

Güncellenmiş Başvuru Formları, Başvuru Koşulları ve Değerlendirme Ölçütleri www.kktckulturdairesi.com adresinde

Güncellenmiş başvuru formları, katılım koşulları ile ilgili detaylar, beyan edilmesi gerekli evraklar ile materyallerin listesi ve değerlendirme ölçütleri Kültür Dairesi’nin www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından ve Daire’den temin edilebiliyor. Katılım koşulları arasında, halk dansları konusunda proje sunacak derneklerin Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’na üye olmaları gerektiği de ifade ediliyor. Ayrıca derneklerin iki yurt dışı festival katılımıyla ilgili projeyle başvuramayacakları ve katılmayı planladıkları halk dansları festivallerinin katılım ücreti olmaması gerektiği de belirtiliyor.

 

İşlemlerini tamamlamayan derneklerin başvuruları alınmayacak

Geçtiğimiz yıl katkı alarak, projesini gerçekleştiren, ancak konu ile ilgili evraklarını Kültür Dairesi’ne teslim etmeyen derneklerin, bu evrakları, 1 Nisan’da başlayacak başvuru sürecinde kabul edilmeyecek ve bu derneklerin yeni başvuruları alınmayacak.