Kültür Dairesi güzel sanatlarla ilgili 37 derneğin 47 projesine toplam 1,000,000TL mali yardım yapıyor

28052018

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında 2018 yılı için yapılan yardımları almaya hak kazanan 37 derneğin 47 projesini web sayfasında açıkladı. Tüzüğün 2004 yılında geçmesinin ardından ilk kez 2005 yılında verilmeye başlanan mali yardımlar için 2018 yılında 1,000,000TL tutarında bir bütçe

Kültür Dairesi’nden konu hakkında yapılan yazılı açıklamaya göre, “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında 50 dernek, yurt dışında düzenlenen halk dansları festivallerine katılım ve halk dansları festival organizasyonu, şiir dinletisi organizasyonu, panayır/festival organizasyonu, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler (şölen, festival, eğitim, kültür gezisi), müzik CD’si yapımı ve çoğaltımı, yurt dışında düzenlenen müzik festivaline katılım, müzik festivali organizasyonu, dans eğitimi ve gösterisi organizasyonu, konser organizasyonu, plastik sanatlar atölye ve sergisi, kitap basımı, dergi basımı, yayın temini, tiyatro oyunu sahneleme, belgesel-kısa film çekimi, el işleri ve fotoğraf alanlarındaki 75 proje ile başvuruda bulundu. 13 Nisan 2018 tarihinde duyurularak 18 -29 Haziran 2018 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından bir proje geri çekilince 50 derneğin 74 projesi değerlendirmeye alındı.

Tüzük kapsamında oluşturulan ve 13 kişiden oluşan Değerlendirme Komisyonu tarafından, yapılan değerlendirmeler sonucunda 37 derneğin 47 projesine talep ettikleri rakamlara göre toplam 1,000,000TL tutarında mali yardım yapılması kararı alındı. Sonuçlarla ilgili gerekçeli kararların Derneklere yazılı olarak bildirildiği ifade edilen açıklamada, mali yardım almaya hak kazanan dernekler, projeleri ve katkı miktarlarını içeren liste aşağıdaki gibidir.

Tüzük kapsamında iki yıl süreyle (2017-2019) görev yapmak üzere oluşturulan ve başkanlığını Kültür Dairesi Müdürü olarak Şehbal Hamzaoğulları’nın yürüttüğü Değerlendirme Komisyonunda; Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şube Amiri Nuri Ünüçok, Kültür Dairesi Kütüphaneler ve Yayın Şube Amiri Temsilcisi Rukiye Kaymak, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürlüğü’nün Temsilcisi Hüseyin Özinal, Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu Müdürlüğü’nün Temsilcisi Halil Kalgay, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Temsilcisi Nihat Ağdaç, Gençlik Dairesi’nin Temsilcisi Adem Öksüzoğlu, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’nun Temsilcisi Salahi Döşemeci’nin yanı sıra Kültür Sanat Danışma Kurulu tarafından seçilen; edebiyat alanından Şevket Öznur, müzik alanından Erkan Dağlı, sahne (gösteri) sanatları alanından İpek Denizli Karagöz, görsel sanatlardan Özhan Özatay ile halkbilimi ve araştırmacılardan Ali Nebih görev yapıyor.

 

Kültür Dairesi’nin “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” Kapsamında 2018 Yılı Yardımları

Blog Attachment