Kültür Dairesi güzel sanatlarla ilgili derneklere mali yardım yapmak amacıyla başvuru kabul edecek

28052018
  • Başvurular 18-29 Haziran 2018 tarihleri arasında Kültür Dairesi’ne yapılacak.

Kültür Dairesi, “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında, 2018 yılında yapacağı mali yardımlar için, 18-29 Haziran 2018 tarihleri arasında başvuru kabul edecek. Tüzüğün amacında da belirtildiği üzere mali yardımlar, güzel sanatlarla ilgili amatör derneklerin, Kıbrıs Türk Halkının kültürel değerlerini yayıcı, özüne sadık kalarak geliştirici ve belgeleyici işlerin yerine getirilmesinde yapacakları veya yürütecekleri projeler ile üretime yönelik olarak geliştirecekleri proje, eğitsel yayın, eğitim çalışması ile kültürel ve sanatsal içerikli projelerinin desteklenmesini ve özendirilmesini amaçlıyor.

Yardım için ayrılan bütçe 1 milyon Türk Lirası

Kültür Dairesi tarafından tüzük kapsamında yapılacak yardımlar için geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da bütçeye toplam 1 milyon Türk Lirası kondu. Proje bazlı yapılacak yardımlar için her dernekten iki farklı proje kabul edilecek olup, her derneğe yapılabilecek toplam yardım miktarı 80bin Türk Lirası ile sınırlandırılıyor.

1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilmesi planlanan proje ve etkinlikler için başvuru yapılacak.

23/2016 Dernekler Yasası altında faaliyetlerini yürütmekte olup, ilk tescil tarihinden itibaren 2 yılını doldurmuş olan ve Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü’nde tanımlanan dernekler, 1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri ve/veya gerçekleştirmeyi planladıkları proje ve etkinlikler için başvurabilecekler.