Kültür Dairesi, Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü çerçevesinde ikinci kez başvuru kabul ediyor

20022019+KulturDuyuru

• Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı Kültür Dairesi, Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü çerçevesinde ikinci kez başvuru kabul ediyor
• 2020 yılı için ayrılan 900,000TL’nin ilk değerlendirmede tamamının kullandırılamaması nedeniyle 13-19 Ağustos 2020 tarihleri arasında tekrar müracaat kabul edecek

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, 2020 yılında Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü çerçevesinde yapacağı mali yardımlar için ikinci kez başvuru kabul ediyor. Başvurular 13-19 Ağustos 2020 tarihlerinde Kültür Dairesinde randevu usulüyle kabul edilecek.

İlk başvuru süreci sonucunda 31 derneğin 38 projesi desteklenmeye hak kazandı

Kültür Dairesi’nin Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü kapsamında yürüttüğü ve 3 Temmuz 2020 tarihinde dolan ilk başvuru sürecinde, 42 dernek 60 proje ile başvuruda bulundu. Tüzük kapsamında Kültür Dairesi Müdürü’nün başkanlığında oluşturulan ve toplam 13 üyeden oluşan Değerlendirme Komisyonunun değerlendirmeleri sonucunda 31 Derneğin 38 projesi mali yardım almaya hak kazandı.

Kültür Dairesi Müdürü ve Değerlendirme Komisyonu Başkanı Kerim Akpolat’ın verdiği bilgiye göre, Komisyon 2020 yılı değerlendirmelerini yaparken, ülkenin Covid 19 salgını ve tedbirleri çerçevesinde içinde bulunduğu koşulları göz önünde bulundurdu. Akpolat Komisyonun mali katkı yapılacak projenin bu koşullar içerisinde hayata geçirilebilir olmasını birincil koşul kabul ettiğini bildirdi. Ülkenin kıt kaynaklarının ülkeye maksimum katkı sağlaması hedefini güttüklerini ifade eden Akpolat, mali yardımların geri iade edilmeyecek projelere yapılmasını hedeflediklerini ve yurt dışından katılıma bağlı olan projelerin hayata geçirilip geçirilemeyeceği öngörülemediğinden ötürü, projeyi riskli kabul edip desteklenmemesi yönünde karar ürettiklerini vurguladı. Akpolat Komisyonun, yapılabilecek maksimum yardım miktarı yapılsa dahi gerçekleştirilmesinin olası görülmediği çok yüksek bütçeli projelerin de hayata geçirilmesi olası olmadığı düşüncesiyle değerlendirmeye tabii tutulmadan tasnif dışı bırakıldığını belirtti.

Akpolat Tüzük kapsamında 13 kişiden oluşturulan Değerlendirme Komisyonu’nun kararları doğrultusunda katkı yapılması uygun bulunan dernekler ve projeleri ile katkı miktarlarının Kültür Dairesi’nin web sitesinden duyurulduğunu, ilgililerin konuyu www.kktckulturdairesi.com adresinden takip edebileceğini kaydetti. Akpolat, 2020 yılında gerçekleştirilecek projeler için 13-19 Ağustos 2020 tarihlerinde yeni bir başvuru süreci açacaklarını vurgulayarak, dernekleri ülke içinde ve ülke içindeki sanatçıların katılımıyla gerçekleştirecekleri projeleri ile başvurmaya davet etti.