Derneklere Yardım başvuru süreci uzatıldı

20062017

“Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında, 2017 yılında yapılacak maddi yardımlar için, 19 Haziran 2017 tarihinde dolan başvuru süreci 3 Temmuz 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzatıldı.

23/2016 Dernekler Yasası altında faaliyetlerini yürütmekte olup, tescil tarihinden itibaren 2 yılını doldurmuş olan dernekler müracaatlarını Kültür Dairesi’ne yapacaklardır.

Dernekler, proje başvurularının başlama tarihi olan, 21 Nisan 2017 tarihi itibarıyle tamamlanmış bulunan etkinlikleri için herhangi bir katkı talebinde bulunamazlar.

Dernekler, en fazla iki proje ile ve 31 Aralık 2017 tarihine kadar gerçekleştirmeyi planladıkları birbirinden farklı içerikte iki proje ve etkinlik için başvurabileceklerdir.

Halk dansları ile ilgili proje sunacak derneklerin, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’na üye olmaları gerekmektedir.

Başvuru formları Kültür Dairesi’nin www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından ve Daire’den temin edilebilir.

Bilgi için : [email protected]

Tel: 22 75 456/22 87 749 (dahili 120)