Kültür Dairesi Müdürlüğü Mali Yardım Başvuru Duyurusu

09112018_Fuarlar

“Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında, 2019 yılında yapılacak maddi yardımlar için, her iki tarih de dahil olmak üzere, 1 Nisan – 15 Nisan 2019 tarihleri arasında, mesai saatleri içinde, Kültür Dairesi’nde müracaat kabul edilecektir.

23/2016 Dernekler Yasası altında faaliyetlerini yürütmekte olup, ilk tescil tarihinden itibaren 2 yılını doldurmuş olan dernekler başvuruda bulunabileceklerdir.

Dernekler, en fazla iki proje ile 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri ve/veya gerçekleştirmeyi planladıkları proje ve etkinlikler için başvurabileceklerdir. Ancak Dernekler, yurt dışı festival katılımıyla ilgili iki aynı içerikte proje ile başvuramayacaklardır.

Halk dansları konusunda proje sunacak derneklerin Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’na üye olmaları koşulu aranmakta olup katılmayı planladıkları festivallerin katılım ücreti olmaması gerekmektedir.

 

GÜZEL SANATLARLA İLGİLİ DERNEKLERE YARDIM TÜZÜĞÜ 2019 PROJE KABUL KOŞULLARI VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Projenin ekinde teslim edilecek evrak ve materyaller:

1- Kaymakamlıktan alınan Dernek Tescil Belgesi.

2- Kaymakamlıktan alınan Derneğin son iki Genel Kurul tarihini gösteren belge.

3- Derneğin Tüzüğü.

4- Halk Dansları Derneklerinin Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’na üyelik belgesi (Aidat Makbuzu).

5- Kitap basımı projelerinde, basımı yapılacak kitabın iki adet kopyası

6- Görsel ürün yapımı (belgesel ve film) için hazırlanacak projeler ile birlikte varsa ürünü tanıtıcı bir demo.

7- Müzik CD’si yapımı için hazırlanacak projeler ile birlikte ürünü tanıtıcı bir demo.

8- Görsel ve işitsel ürün yapımı (belgesel, film, müzik) için hazırlanacak projeler ile birlikte ürünün içeriğiyle ilgili detaylı bilgi (seslendirilecek metinler, şarkı sözleri, şiirler) ve kullanılacak çalgı aletlerinin (işitsel ürünler için) listesi.

9- Tiyatro oyunuyla ilgili hazırlanacak projelerle birlikte sahnelenmesi planlanan tiyatro oyununun metni.

 

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ:

1- Halk dansları alanında faaliyet gösteren derneklerin katılmayı planladıkları ve projelendirdikleri festivallere katılımın ücretli olması halinde, projeye katkı yapılmayacaktır.

2- Halk Dansları alanında faaliyet gösteren derneklerin sunacakları 2 projeden sadece bir tanesi yurt dışında düzenlenen festivallere katılım hakkında olabilecektir.

3- Yurt dışında herhangi bir faaliyete katılmak amacıyla yapılacak başvurularda, katılınacak etkinliğin uluslararası boyutta olması ve/veya en az 5 katılımcı bulunması veya yarışma amaçlı düzenlenen bir etkinlik olması koşulu aranmaktadır. (Örneğin bir koronun yurt dışında bir etkinliğe katılmak amacıyla yapacağı müracaatı değerlendirilirken, katılmayı hedeflediği etkinliğin uluslararası boyutta olması ve en az 5 katılımcı koronun sahne alması veya en az 5 katılımcı koronun katılımında yarışma amaçlı düzenlenen bir etkinlik olması koşulu aranmaktadır.)

4- Yurt dışından getirilecek herhangi bir sanatçının kaşe ücretinin desteklenmesi amacıyla yapılacak talepler; ancak ve ancak yurt dışından gelecek sanatçının ülkemiz sanatçıları ile birlikte bir eğitim çalışması yapacak olması ve/veya düzenlenecek bir çalıştaya katılarak ülkemiz müzisyenlerinin veya ilgili sanat dalıyla ilgilenen sanatçılarımızın bu sanatçının bilgi ve tecrübelerinden yararlanmasına olanak sağlanacağı durumlarda değerlendirilmektedir.

5- Sunulan projeler, sunan derneğin faaliyet alanları içerisinde olup olmadığına bakılarak değerlendirilmektedir.

6- Kitap ve dergi basımı hakkındaki projeler, ülkenin yazılı bilgi dağarcığına yenilik katacak ve bu alandaki bir eksikliği gidererek okuyucularını bilgilendirecek projeler olması ön koşuluyla değerlendirilmektedir. Dergi basımı projelerinde ise basılacak dergilerin sürdürülebilirliği sorgulanarak, sonraki zaman diliminde katkı yapılmaması halinde derginin çıkarılabileceğine inanılması halinde değerlendirilmektedir.

7- Müzik CD’si basılması alanındaki projeler değerlendirilirken; yeni çıkacak CD’nin Kıbrıs Türk Müziği’ne bir yenilik getirmesi, CD’nin içindeki eserlerin özgün eserler olması ve Kıbrıslı Türk sanatçıların kendi eserlerini içermesi veya bugüne kadar hiç seslendirilmemiş Kıbrıs Türk ezgilerinin araştırılıp bulunarak CD haline getirilmesi veya daha önce seslendirilmiş Kıbrıs Türk ezgilerinin farklı bir sanatsal içerik ve anlayışla yeniden icra edilerek yeni ve başarılı bir yorum getirmesi koşulu aranmaktadır.

8- Ülke içinde düzenlenecek konserler değerlendirilirken, ülke içinde faaliyet gösteren dernek korolarının, dernek müzisyenlerinin konserleri olması koşulu aranırken yardım amaçlı verilen konserlerde sanatın amaç değil araç olarak kullanıldığından ve yardım amaçlı bilet satılarak etkinliğin finansmanın sağlanacağından dolayı katkı yapılmamaktadır.

9- Ülke içinde düzenlenecek panayır/festival etkinlikleri hakkındaki projeler değerlendirilirken etkinliğin kalitesinin artırılması hedeflenerek düzenlenecek festivalin içeriğinde geleneksel ve kültürel değerlerin ön planda tutulup tutulmadığı, özgünlük taşıyıp taşımadığı ve sanatsal içeriğinin olup olmadığı ile yerel sanatçılara yer verilip verilmediği göz önünde bulundurulmaktadır.