Kültür Dairesi Müdürlüğü Mali Yardım Başvuru Duyurusu

14042018

“Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında, 2018 yılında yapılacak maddi yardımlar için, her iki tarih de dahil olmak üzere, 18 Haziran – 29 Haziran 2018 tarihleri arasında, mesai saatleri içinde, Kültür Dairesi’nde müracaat kabul edilecektir.

23/2016 Dernekler Yasası altında faaliyetlerini yürütmekte olup, ilk tescil tarihinden itibaren 2 yılını doldurmuş olan dernekler başvuruda bulunabileceklerdir.

Dernekler, en fazla iki proje ile 1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri ve/veya gerçekleştirmeyi planladıkları proje ve etkinlikler için başvurabileceklerdir. Ancak Dernekler, yurt dışı festival katılımıyla ilgili iki aynı içerikte proje ile başvuramayacaklardır.

Halk dansları konusunda proje sunacak derneklerin Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’na üye olmaları koşulu aranmakta olup katılmayı planladıkları festivallerin katılım ücreti olmaması gerekmektedir.

Başvuru formları ve beyan edilmesi gerekli evraklar ile materyallerin listesi Kültür Dairesi’nin www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından ve Daire’den temin edilebilir.