Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat’ın verdiği bilgiye göre;

20022019+KulturDuyuru

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat’ın verdiği bilgiye göre;

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı ile KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın yaptığı görüşmeler sonucunda, ülkemiz sanatçıları ile kültür sanat kurumlarının 2020 yılına yönelik olarakhazırlayacakları projelerin bir kısmının TC Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından finanse edilmesikararına varılmıştır.

Yapılacak değerlendirmeler sonucunda desteklenmesine karar verilecek projelerin, ülkemizin kültürel ve sanatsal tanıtımı ile dışa açılımına katkı sağlayacağı düşüncesiyle, özellikle Türkiye ve diğer üçüncü ülkelere yönelik olması tercih nedeni olacaktır.

Bu bilgiler ışığında; İlgili sanatçı ve kurumlarımızın projelerini acilen hazırlayıp ekteki formu doldurmaksüretiyle 20 Eylül 2019 tarihine kadar Kültür Dairesi Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

 

PROJE BİLGİ FORMU 2019