Kültür Dairesi’nin güzel sanatlarla ilgili derneklere yapacağı yardım bütçesi 1 milyondan 900 bine düşürüldü

21022019_MaliYardim
  • Bir derneğe yapılabilecek en fazla yardım miktarı 72 bin oldu

Kültür Dairesi’nin “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında, 2019 yılında yapacağı mali yardımlar için ayrılan 1 milyon TL bütçe ödeneği, Bakanlar Kurulu’nun belli ödenekler dışındaki ödeneklerden %10 kesintiye gidilmesi yönünde almış olduğu karar doğrultusunda 900 bin TL’ye düştü. Buna bağlı olarak, Tüzük çerçevesinde her derneğe toplamda yapılabilecek en yüksek yardım miktarı 80 bin Türk Lirası iken yeni bütçe ödeneği doğrultusunda her derneğe toplamda yapılabilecek en yüksek yardım miktarı 72 bin TL ile sınırlandırıldı.

Başvurular, güncellenen başvuru formları ile 1-15 Nisan 2019 tarihleri arasında Kültür Dairesi’ne yapılacak…

“Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında, 1-15 Nisan 2019 tarihleri arasında Kültür Dairesi’ne yapılacak başvurular, 2019 yılı için yeniden düzenlenen ve Daire’nin web sayfasında paylaşılan başvuru formları ve gerekli evraklar ile birlikte kabul edilecektir.

1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve/veya gerçekleştirilmesi planlanan proje ve etkinlikler için başvuru kabul edilecek

Proje bazlı yapılacak yardımlar için, Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü’nde yer alan dernek tanımına uyan her dernekten, birbirinden farklı olmak şartıyla en fazla iki proje kabul edilebiliyor. 23/2016 Dernekler Yasası altında faaliyetlerini yürütmekte olan ve ilk tescil tarihinden itibaren 2 yılını dolduran dernekler, 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdikleri ve/veya gerçekleştirmeyi planladıkları proje ve etkinlikler için başvurabilecekler.

Güncellenmiş Başvuru Formları, Başvuru Koşulları ve Değerlendirme Ölçütleri www.kktckulturdairesi.com adresinde

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre, güncellenmiş başvuru formları, katılım koşulları ile ilgili detaylar, beyan edilmesi gerekli evraklar ile materyallerin listesi ve değerlendirme ölçütleri Kültür Dairesi’nin www.kktckulturdairesi.com adresli web sayfasından ve Daire’den temin edilebiliyor. Katılım koşulları arasında, halk dansları konusunda proje sunacak derneklerin Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’na üye olmaları gerektiği de ifade ediliyor. Ayrıca derneklerin yurt dışı festival katılımıyla ilgili iki aynı içerikte proje ile başvuramayacak oldukları ve katılmayı planladıkları halk dansları festivallerinin katılım ücreti olmaması gerektiği de belirtiliyor.

 

GSDYT-BASVURU KABUL FORMU 2019 GSDYT-PROJE KABUL KOŞULLARI 2019