Kültür Dairesi’nin güzel sanatlarla ilgili derneklere yapacağı yardımlar açıklandı

20062017
  • Güzel sanatlarla ilgili 43 derneğin 56 projesine 999,800TL mali yardım yapılıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi, “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında 2017 yılı için yapacağı yardımları almaya hak kazanan 43 derneğin 56 projesini web sayfasında açıkladı. Tüzüğün 2004 yılında geçmesinin ardından ilk kez 2005 yılında verilmeye başlanan mali yardımlar için, 2017 yılında ayrılan bütçe bir yıl öncekine oranla 5 kat artırılarak 1,000,000TL’ye çıkarılmıştı.

Kültür Dairesi’nden konu hakkında yapılan yazılı açıklamaya göre, “Güzel Sanatlarla İlgili Derneklere Yardım Tüzüğü” kapsamında 48 dernek, yurt dışında düzenlenen halk dansları festivallerine katılım ve halk dansları festival organizasyonu, şiir dinletisi organizasyonu, panayır/festival organizasyonu, çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler (şölen, festival, eğitim, kültür gezisi), müzik CD’si yapımı ve çoğaltımı, yurt dışında düzenlenen müzik festivaline katılım, müzik festivali organizasyonu, dans eğitimi ve gösterisi organizasyonu, konser organizasyonu, plastik sanatlar atölye ve sergisi, kitap basımı, dergi basımı, yayın temini, tiyatro oyunu sahneleme, belgesel-kısa film çekimi, el işleri ve fotoğraf alanlarındaki 71 proje ile başvuruda bulundu. 21 Nisan-3 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından iki proje geri çekilince 47 derneğin 69 projesi değerlendirmeye alındı.

Tüzük kapsamında oluşturulan ve 13 kişiden oluşan Değerlendirme Komisyonu tarafından, yapılan değerlendirmeler sonucunda 43 derneğin 56 projesine talep ettikleri rakamlara göre toplam 999,800TL tutarında mali yardım yapılması kararı alındı.

Tüzük kapsamında iki yıl süreyle (2017-2019) görev yapmak üzere oluşturulan ve başkanlığını Kültür Dairesi Müdürü olarak Nilay Tunçalp’ın yürüttüğü Değerlendirme Komisyonunda; Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şube Amiri Nuri Ünüçok, Kültür Dairesi Kütüphaneler ve Yayın Şube Amiri Temsilcisi Rukiye Kaymak, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Müdürlüğü’nün Temsilcisi Hüseyin Özinal, Devlet Senfoni Orkestra ve Korosu Müdürlüğü’nün Temsilcisi Halil Kalgay, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın Temsilcisi Nihat Ağdaç, Gençlik Dairesi’nin Temsilcisi Adem Öksüzoğlu, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’nun Temsilcisi Salahi Döşemeci’nin yanı sıra Kültür Sanat Danışma Kurulu tarafından seçilen; edebiyat alanından Şevket Öznur, müzik alanından Erkan Dağlı, sahne (gösteri) sanatları alanından İpek Denizli Karagöz, görsel sanatlardan Özhan Özatay ile halkbilimi ve araştırmacılardan Ali Nebih görev yapıyor.