Kültür Sanat Dayanışma Kurulu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı

26072016

Kültür Dairesi Yasası altındaki Kültür Sanat Danışma Kurulu Tüzüğü uyarınca üç yılda bir Kültür Dairesi bünyesinde gerçekleştirilen seçimler sonucunda oluşturulan Kültür Sanat Danışma Kurulu Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı. Danışma nitelikli kararlar üreten kurul toplantısı tanışma amacıyla gerçekleştirilen toplantısında, Kurulun işleyişi, amacı ve çalışma şekli hakkında Bakan Berova’ya bilgi verildi. Toplantıda Talim Terbiye Dairesi Müdürü Havva Dağsever ve kurulun doğal üyesi olan Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp de hazır bulundu.

Bakan Berova toplantıda yaptığı konuşmada, Kültür Sanat Danışma kurulunun çalışmalarını duyduğunda çok mutlu olduğunu, bu kurulun çalışmalarından bakanlık olarak yararlanacaklarını, zira bir ülkede kültürün yok olması halinde, o ülkenin devamı olamayacağını belirtti.

Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp da Kültür Sanat Danışma Kurulu’nu oluşturmak amacıyla 2014 yılının sonunda Tüzüğe bağlı olarak KKTC’de faliyet gösteren kültür sanat derneklerine seçim yaptırdıklarını bildirdi. Tunçalp Tüzük kapsamında yapılan seçimler sonucunda oluşturulan kurulun görev süresinin 3 yıl ile sınırlandırıldığını ifade etti.

Toplantıda Kültür Sanat Danışma Kurulu’nun çalışmalarının kesintisiz olarak sürmesi amacıyla, ayda bir kez olmak üzere Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığında toplantı yapılması karara bağlandı.